2016. május 20–22

A Hamburgban 2016 februárjában megkezdett ESSE kurzus májusban folytatódott tizenhét résztvevővel. Az Educare mint holisztikus spirituális pedagógia koncepciójának a bemutatása olyan lehetőségekre világított rá, amelyekkel a spirituális oktatást az európai kultúrában is gyakorolni lehet.

Az önzetlen szeretet fontossága a tanításban és a tanár mint az emberi értékek példamutatója a sikeres oktatás alapjaihoz nyújtanak iránymutatást.

Az előadók az „Önértékelés a jellemfejlődés folyamatában” témáját gyakorlati példákkal illusztrálták, illetve további ösztönző példákat is bemutattak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet az értékorientált viselkedés területén önértékelést végezni az ilyen típusú oktatásba bevont tanárok és diákok körében.

A szeminárium második napját az Educare öt klasszikus módszerének szentelték. Ezek a csendes ülés/meditáció, ima/idézés, történetmesélés, csoportos éneklés és csoportos tevékenységek. A résztvevők betekintést nyertek e módszerekbe és céljaikba, valamint gyakorlati tapasztalatokat is szereztek.