Az Európai Sathya Sai Oktatási Intézet (ESSE Intézet) 2018 márciusában újabb tanfolyamot tartott Budapesten annak a kurzusnak a részeként, amely az emberi értékeknek a mindennapi élet során történő alkalmazásával foglalkozik. Ennek a modulnak a központi témája annak megvizsgálása volt, hogy miképp oktathatjuk ezeket az értékeket a gyakorlati életben különböző tanítási módszerek, például a helyes kérdések feltevése, a történetmesélés, a csoportos éneklés, a meditáció, az imák és idézetek technikája által. A Petra von Kalinowski (Németország) és a Marianne Meyer (Dánia) által tizennégy résztvevőnek tartott előadások bepillantást engedtek az egyetemes emberi értékek gyakorlati eszközökkel történő oktatásának számtalan módszerébe. 

A résztvevők kérésének megfelelően a kurzuson lehetőség nyílt több csoportfoglalkozásra és csoportos beszélgetésre is, beleértve a szerepjátékos feladatokat, amelyek kiváló segítséget nyújtottak a résztvevőknek ahhoz, hogy megértsék, hogyan működnek és miért olyan hatékonyak ezek a módszerek. 

A tanfolyam végén kapott visszajelzésekből látható volt, hogy a résztvevők az előadásokat és a csoportos foglalkozásokat is nagyon hasznosnak találták. A kurzus hatását az egyik résztvevő találóan így fogalmazta meg: „Azért jöttem el, hogy az öt emberi értéket ne csak a szavak szintjén, de jelentőségének megfelelően mélységében is minél inkább megértsem.” Más vélemények rámutattak arra, hogy a játék nemcsak szórakozás, hanem a tanulási folyamat szerves része is, továbbá, hogy a gyerekek felé történő példamutatás mennyire lényeges eleme az értékek oktatásának. Néhány résztvevő arra érzett késztetést, hogy mindennapjaiban is kipróbálja ezeket a módszereket, és hogy minél mélyebbre hatoljon az önmegismerésben. Minden résztvevő elégedett volt ezzel a hétvégével, és nagy várakozással tekint a harmadik modul elé.