E kurzus az Educare gyakorlati megvalósítására helyezte a hangsúlyt értékközpontú projektek vonatkozásában. A tanfolyam magába foglalta a 2. kurzus 3. moduljának anyagát, tehát az olyan alapelvek ismertetését, mint a vallások egysége, a fej, a szív és a kezek egysége, valamint a vágyaink korlátozása; kitért továbbá a „Zöld környezetért” mozgalom keretén belüli projektszervezésre, illetve lehetőséget biztosított a 2. kurzus résztvevőinek záró prezentációira is. 

Az „Emberi értékek és a vezetés” témaköréhez kapcsolódó prezentáció keretében az Ószövetség több meghatározó szereplője is bemutatásra került, míg egy másik előadás fő témája a „Lendületben az Educare” nevezetű projekt volt, amely a tapasztalati tanulás kísérleti módszerére nyújtott példát különböző, az emberi értékekkel kapcsolatos atlétikai gyakorlatok bemutatásán keresztül. 

A kurzus végén a résztvevők bemutatták, hogy mivel tudnak hozzájárulni a projekttervezéshez, szem előtt tartva a 3. kurzus során megvalósítandó saját projektjüket is. A feladat az volt, hogy konkrét ötleteket dolgozzanak ki a „Zöld környezetért” nemzetközi mozgalom támogatására.