A litván fővárosban, Vilniusban tartott szemináriumon harminckilenc fő vett részt, akikből huszonnyolcan érkeztek Litvániából, nyolcan Lettországból, egy fő képviselte Észtországot, és ketten voltak Lengyelországból.

A szeminárium fő célja egyrészről az Educare elvének bemutatása volt, amely a Sathya Sai Oktatás alapját képezi, másrészről pedig az, hogy alapismeretekkel szolgáljon az öt egyetemes emberi értékről, amelyeknek a napi gyakorlása személyiségünk átalakulásához vezet. Ez az átalakulás a gondolatok, szavak és tettek egységén keresztül nyilvánul meg.

A résztvevők azt is megvitatták, hogyan lehetséges az igazság, a helyes viselkedés, a béke, a szeretet és az erőszak-nélküliség értékeinek fejlesztésével és kifejezésével teljes, igazán emberi és lelki életet élni.

Minden egyes kérdésfelvetés az emberi értékek fontos és gondolatébresztő tanulmányozására bátorította a hallgatóságot idézeteken és konkrét példákon keresztül, ami rávilágított a Sathya Sai Emberi Értékek Oktatási Programjának (SSEÉO) egyetemes jellegére is.

A szemináriumot nagyon jól és eredményesen szervezték meg, ugyanis az előadásokat megannyi műhelyfoglalkozással sikerült ötvözni. A résztvevők valamennyien komoly érdeklődést mutattak a témák iránt, motiváltak és feltűnően aktívak voltak az eszmecserékben, amelyek során megosztották tapasztalataikat és sok további kérdést vetettek fel.

Íme, néhány visszajelzés:

 „A szeminárium légköre különösen felemelő és lelkesítő volt.”

„Csodálatos volt ez a program. Emelkedettnek éreztem magam, nagyon komolyan vetettük bele magunkat a munkába, és úgy gondolom, hogy egy kicsit mindannyian fejlődtünk. Igazán nagyszerű volt a társaság.”

„Kétségtelenül komoly ösztönzést kaptam, hogy gyakoroljam mindennapjaimban ezeket az értékeket.”

 „Hálás vagyok az itt szerzett tudásért.”

 „Lehetővé vált számomra, hogy figyelmet fordítsak a személyes és a családi életemben létező értékekre, illetve a gyermekekkel kapcsolatos munkámra.  Eltelít a vágy, hogy jobbá váljak, jobban szeressek, és hogy kövessem az emberi értékek elvét a mindennapokban.”

 „Inspirációt kaptam arra, hogy jobban odafigyeljek a napi ténykedéseimre, érzéseimre, gondolataimra és kapcsolataimra.”

„Csodálatos volt, szeretnénk folytatni…”