Vēsture

ESSE institūts tika nodibināts 1987. gadā Kopenhāgenā, Dānijā. Tas ietilpst pasaules bezpeļņas institūtu tīmekļa sastāvā. Nosaukums “ESSE” ir saīsināts no “Eiropas Satja Sai Izglītība”, tāpat arī latīņu valodā tas nozīme “būt”.

Jau no pašiem pirmsākumiem tas organizēja uz vērtībām orientētus seminārus skolotājiem un izglītības darbiniekiem, kā arī citiem, kas bija ieinteresēti cilvēcisko vērtību ieviešanā savās profesijās, kā arī personīgajā dzīvē.

Būtiskākā darbības joma galvenokārt bija apmācīt skolotājus un izglītības darbiniekus, lai tie tālāk izglītotu bērnus.

Cilvēcisko Vērtību Izglītības Programmas pasniegšana Eiropas valstīs tika popularizēta, vienlaicīgi apmainoties ar pieredzi un pētot metodoloģiju. Katrā no Eiropas valstīm ir ESSE institūta Satja Sai Izglītības skolotāji, kā arī skolotājus apmācošie pārstāvji – treneri.

Kopš 1992. katru otro gadu norisinās visu Eiropas skolotāju apmācošo pārstāvju tikšanās, tajā skaitā ir arī bijušo PSRS suverēno valstu pārstāvji. Tikšanās laikā treneri dalās pieredzē un vienojas par kopīgiem lēmumiem un uzlabojumiem. Šīs tikšanās palīdz arī turēties pie vienotas pieejas, tiecoties uz pilnību Satja Sai Cilvēcisko Vērtību apmācībā.

Pēdējos gados apmācība tika paplašināta, lai apmācītu vecākus un pieaugušos kopumā.

Pēdējā laikā ir norisinājusies attīstība, ieviešot Vispārcilvēciskās Vērtības arī dažādu profesiju nozarēs: ekonomikā, menedžmentā, medicinā un sociālās jomas profesijās.

Uzdevumi un mērķi

ESSE latīņu valodā nozīmē “būt”, kas simboliski apraksta šīs unikālās programmas mērķi. Tas ideāli atbilst jaunajam izglītības fokusam, kas tiek popularizēts Delorsa UNESCO atskaitē (skat. Filozofijas sadaļā).

Galvenie ESSE institūta mērķi ir:​

 • Attīstīt dziļāku izpratni par Vispārcilvēciskajām Vērtībām: patiesību, pareizu rīcību (tikumību), mīlestību, mieru un nevardarbību kā vadlīnijas harmoniskai sociālās un personīgās dzīves attīstībai;
 • Uzsākt mācību procesu, kas cilvēku transformē un iedvesmo dzīvot tādu dzīvi, kas balstās uz Vispārcilvēcisko Vērtību garīgo principu;
 • Iedvesmot dalībnieku;
 • Apzināties patieso iekšējo būtību un veicināt spēju rīkoties, izejot no šī apzinātības līmeņa;
 • Pielietot cilvēka ikdienas dzīvē universālo mīlestību un pilnību, lai piepildītu viņa dzīvi ar harmoniju un ilgstošu laimi.

ESSE institūta uzdevumi ir:​

 • Popularizēt un realizēt Satja Sai Cilvēcisko Vērtību Izglītības programmas. Tas tiek īstenots caur formālu un neformālu izglītību, kas balstās uz Eiropas kultūras vispārīgajiem aspektiem. Šīs programmas ir paredzētas bērniem un pieaugušajiem no visām dzīves sfērām.

  Lai īstenotu šo uzdevumu, ESSE institūts piedāvā Standarta Apmācības Programmu:

  • Profesionāliem skolotājiem un izglītības darbiniekiem valsts izglītības sistēmā,
  • Profesijām ārpus valsts izglītības sistēmas,
  • Pieaugušajiem, ģimenēm un jauniešiem.

   

  (Skat. Programmu lapu).

 • Nodrošināt SSEHV programmas autentiskumu, kas balstās Satja Sai Educare filozofijā un Integrētās Izglītības pedagoģijā.

ESSE nodaļa Vācijā

Kopš 2009. gada ESSE institūtam ir nodaļa Vācijā, kas piedāvā skolotāju apmācību Satja Sai Izglītībā un apmācības kursus vērtību izglītībā sociālā kontekstā.

ESSE nodaļa Krievijā

Kopš 2015. gada ESSE institūtam ir nodaļa Krievijā, kas piedāvā skolotāju apmācību Satja Sai Izglītībā un apmācības kursus vērtību izglītībā dažādās nozarēs.